Tandarts Pedodontoog/Kindertandarts

Wat is een tandarts-pedodontoloog/kindertandarts?

Een tandarts-pedodontoloog is een tandarts, die na de 6-jarige tandheelkunde opleiding nog een 3-jarige postdoctorale opleiding volgt. De tandartsen die deze opleiding hebben afgerond, worden door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) officieel erkend als kindertandarts. In 2018 zijn er 57 geregistereerde tandarts-pedodontologen in Nederland.

De verwijzers (collega tandartsen, kinderartsen, huisartsen) kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar naar onze praktijk verwijzen met deze redenen:

  • Tandartsangst/onbehandebaarheid
  • Angst voor naalden
  • Jonge kinderen met gaatjes (cariës)
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Medisch gecompromitteerde kinderen

Als uw kind naar ons is verwezen dan is uw tandarts van mening dat uw kind (meer) specialistische zorg en aandacht nodig heeft. Wij behandelen kinderen op een andere manier dan in de reguliere praktijk. Zo nemen wij, als uw kind voor het eerst komt, maar ook bij iedere controle weer, meer tijd om uw zoon of dochter aan de tandheelkundige omgeving te laten wennen.

Algemene informatie over kindertandheelkunde is te vinden op de website van Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (www.nvvk.org).

Spoedgevallendienst: Graag contact opnemen met uw eigen huistandarts indien de kindertandarts niet aanwezig is op de praktijk (aanwezig: dinsdag en donderdag).

Oosteinde 1

040-2852963

Openingstijden

Maak een afspraak